Regulamin Ligi 2019/2020

Regulamin LIGI 2019/2020

Wodzisław Śl, dn.1.11.2019r.

Regulamin Ligi na sezon zimowy 2019/2020

Wstęp.

Liga tenisa ziemnego na sezon zimowy 2019/2020 została zorganizowana przez Centrum Tenisowe GOLD – w skrócie CTG – przy ul. Bogumińskiej 8, dla tenisistów pragnących prawdziwej rywalizacji sportowej na korcie. Liga rozgrywana jest na 3 kortach o nawierzchni sztucznej trawy, oświetlenie naturalne i sztuczne naświetlaczami LED, ogrzewanie promiennikami gazowymi.

Rozgrywki w lidze rozpoczynają się od dnia 2 listopada 2019r. a ich zakończenie planowane jest na dzień 30 kwietnia 2020r. Cena dla uczestników ligi wynosi 35zł/h kortu w dni robocze do godz. 14.oo, natomiast w weekendy (soboty,niedziele i święta) oraz w tygodniu po godz. 14.oo, cena 40zł/h. Do rozegrania meczu należy dokonać standardowej rezerwacji kortu na czas 2 godzin – kontakt telefoniczny nr. 661 017 777.

Rozgrywki.

      I LIGA GOLD liczy 16 zawodników i będzie rozgrywana systemem „każdy z każdym” w 2-ch rundach –

      I Runda w okresie 2.11.2019 – 30.02.2020r, II Runda w okresie od 1.03. – 30.04.2020r. W I Rundzie

      rozgrywki będą prowadzone 2-ch grupach „A” i „B” przez 8 zawodników o miejsca od 1 do 8. Wiążącą

      datą jest dzień 30.02.2020r. w którym nastąpi zakończenie I Rundy i podsumowanie wyników. Od dnia

      1.03.2020r. ruszają rozgrywki I Rundy wg następujących zasad – zawodnicy z 4-ch pierwszych miejsc z

      obu grup grają o miejsca od 1 do 8. Zawodnicy z miejsc od 5 do 8 z obu grup grają o miejsca od 9 do 16.

      Spadki do II LIGI z miejsc 11-16, miejsce 10. gra baraż z zawodnikiem II LIGI z miejsca 2.

      Po zakończeniu rozgrywek ligi powstanie Ranking Generalny LIGI 2019/2020.

      II LIGA liczy 17 zawodników i będzie rozgrywana w jednej rundzie systemem „każdy z każdym” o

      miejsca od 1 do 17 i zakończy się z dniem 30 kwietnia 2020r. Awans do I LIGI uzyska zawodnik z miejsca 1, zawodnik z miejsca 2 rozegra baraż o awans z zawodnikiem I ligi z miejsca 10.

      Do rozegrania meczu przystępujemy po ogólnej rozgrzewce i 5 min. rozgrzewce technicznej na korcie.

      Rozgrywamy 2 pełne sety, przy remisie 1/1 w zależności od pozostałego czasu rezerwacji wybieramy

      jeden z wariantów: pełny set, set od 2/2, super tie-break do 10, lub przy obopólnej zgodzie dogranie meczu w innym terminie po dokonanej rezerwacji i dopłacie. Mecz zakończony kreczem, np. 6/3, 1/2 zostaje zapisany do pełnego wyniku rozstrzygającego o zwycięstwie dla przeciwnika 6/3, 6/2.       

      Punktacja: 3 pkt– zwycięstwo 2-0 (również walkower); 2 pkt– zwycięstwo 2-1; 1pkt- przegrana 1-2;  

      0 pkt – przegrana 0-2;

Zwycięzca zobowiązany jest przekazać organizatorowi wynik meczu SMS-em – tel. 661 017 777.

Oficjalna piłka LIGI WCT – HEAD ATP, można dokonać zakupu na obiekcie.

Wszelkie sprawy sporne pojawiające się w trakcie rozgrywek rozstrzyga organizator oraz czuwa nad ich tokiem. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT i przepisami gry bez sędziego głównego.

W ogólnym bilansie o miejscu w grupie będą decydować w kolejności: Liczba zwycięstw, zdobyte punkty, bezpośredni pojedynek.                                                                                                                                                              

Uwagi końcowe

Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność, uwzględniając odpowiedni stan zdrowia a organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w rozgrywkach Ligi, minimalny wiek 13 lat.

Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji ligi i publikacji na stronie internetowej wraz z zdjęciami do galerii.

Przystąpienie do rozgrywek w lidze jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów w regulaminie Ligi.

Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.

Dokumenty uzupełniające.

  1. Tabele wyników dla poszczególnych grup znajdujące się na stronie internetowej.