Regulamin Ligi tenisowej WCT w Wodzisławiu Śląskim.

Druga Edycja Ligi WCT

Wodzisław Śl, dn.1.11.2017r.

Regulamin Ligi WCT na sezon zimowy 2017/2018.

Wstęp.

Liga tenisa ziemnego na sezon zimowy 2017/2018 została zorganizowana przez Wodzisławskie Centrum Tenisa – w skrócie WCT – przy ul. Bogumińskiej 8 dla tenisistów pragnących prawdziwej rywalizacji sportowej na korcie. Liga rozgrywana jest na 3 kortach o nawierzchni sztucznej trawy, oświetlenie naturalne i sztuczne naświetlaczami LED, ogrzewanie promiennikami gazowymi.

Na podstawie wyników i frekwencji  z dwóch turniejów klasyfikacyjnych utworzono dwie ligi o oficjalnej nazwie „ I LIGA WCT” i „II LIGA WCT”. Rozgrywki w lidze rozpoczynają się od dnia 2 listopada 2017r. a ich zakończenie planowane jest na dzień 13 kwietnia 2018r. Cena dla uczestników ligi wynosi 30zł/h kortu i obowiązuje w dni robocze do godz. 16.oo oraz w dni wolne od pracy (soboty , niedziele i święta). Płatność za cztery mecze z góry w kwocie 120zł. Do rozegrania meczu należy dokonać standardowej rezerwacji kortu na czas 2 godzin – kontakt telefoniczny nr. 661 017 777.

Rozgrywki.

      I LIGA WCT liczy 18 zawodników i będzie rozgrywana systemem „każdy z każdym” w 2-ch rundach –

      I Runda w okresie 2.11.2017 – 11.02.2018r, II Runda w okresie od 12.02. – 25.03.2018r. W I Rundzie

      rozgrywki będą prowadzone 2-ch grupach „A” i „B” przez 9 zawodników o miejsca od 1 do 9. Wiążącą

      datą jest dzień 11.02.2018r. w którym nastąpi zakończenie I Rundy i podsumowanie wyników. Od dnia

      12.02.2018r. ruszają rozgrywki I Rundy wg następujących zasad – zawodnicy z 4-ch pierwszych miejsc z

      obu grup grają o miejsca od 1 do 8. Zawodnicy z miejsc od 5 do 9 z obu grup grają o miejsca od 9 do 18.

      Spadki do II LIGI z miejsc 17 i 18, z miejsc 15 i 16 baraże z zawodnikami II LIGI odpowiednio z miejsc

      4 i 3. Po zakończeniu rozgrywek ligi powstanie Ranking Generalny  LIGI WCT 2017/2018.

      II LIGA liczy 12 zawodników i będzie rozgrywana w jednej rundzie systemem „każdy z każdym” o

      miejsca od 1 do 12 i zakończy się z dniem 25 marca 2018r. Awans do I LIGI z miejsc 1 i 2, z miejsc 3 i 4

      baraże z zawodnikami z I LIGI odpowiednio z miejsc 16 i 15. Rozegranie baraży w okresie od 26 marca

      do 8 kwietnia 2017r.

      Do rozegrania meczu przystępujemy po ogólnej rozgrzewce i 5 min. rozgrzewce technicznej na korcie.

      Rozgrywamy 2 pełne sety, przy remisie 1/1 w zależności od pozostałego czasu rezerwacji wybieramy

      jeden z wariantów: pełny set, set od 2/2, super tie-break do 10, przy remisie gem rozstrzygający (zapis   

      pełnego seta) lub przy obopólnej zgodzie dogranie meczu w innym terminie po dokonanej rezerwacji i

      dopłacie. Mecz zakończony kreczem, np. 6/3, 1/2 zostaje zapisany do pełnego wyniku rozstrzygającego o

      zwycięstwie dla przeciwnika 6/3, 6/2.       

      Punktacja: 3 pkt– zwycięstwo 2-0 (również walkower); 2 pkt– zwycięstwo 2-1; 1pkt- przegrana 1-2;  

      0 pkt – przegrana 0-2;

Numer porządkowy (wynika z losowania) na wykazie osobowym odpowiada numerowi startowemu w harmonogramie.

Zwycięzca zobowiązany jest przekazać organizatorowi wynik meczu SMS-em – tel. 661 017 777.

Oficjalna piłka LIGI WCT – DUNLOP FORT All Cort, można dokonać zakupu na obiekcie.

Wszelkie sprawy sporne pojawiające się w trakcie rozgrywek rozstrzyga organizator oraz czuwa nad ich tokiem. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT i przepisami gry bez sędziego głównego.

W ogólnym bilansie o miejscu w grupie będą decydować w kolejności: Liczba zwycięstw, zdobyte punkty, różnica gemów, bezpośredni pojedynek, ostatecznie losowanie.                                                                                                                                                              

Uwagi końcowe

Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność, uwzględniając odpowiedni stan zdrowia a organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w rozgrywkach Ligi, minimalny wiek 13 lat.

Uczestnicy w lidze WCT wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji ligi i publikacji na stronie internetowej wraz z zdjęciami do galerii.

Przystąpienie do rozgrywek w lidze WCT jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem  zapisów w regulaminie Ligi WCT.

Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.

Dokumenty uzupełniające.

  1. Tabele wyników dla poszczególnych grup.
  2. Przepisy gry PZT w tenisa ziemnego i regulamin gry ITF bez sędziów stołkowych.

   W/w dokumenty znajdować się będą na obiekcie WCT.